Enligt en opinionsundersökning som Aftonbladet låtit göra vill liberala väljare i första hand se Cecilia Malmström som ny partiledare efter Jan Björklund, som aviserat sin avgång. I andra hand nämns Nyamko Sabuni och i tredje Birgitta Ohlsson från Linköping.

Gustaf Appelberg, en av två liberaler i Linköpings kommunstyrelse, är tydlig med vem han skulle föredra.

– Allas vår favorit är Cecilia Malmström. Hon har ett väldigt starkt förtroende och stod också utanför den strid som fanns kring vilket alternativ vi skulle stödja i regeringsfrågan. Men jag tror tyvärr inte att hon kommer att ta det. Hon har varit ganska tydlig med sitt nej och jag tror att hon kommer att stå fast vid det, säger han.

Om det inte går att övertala Malmström räknar Gustaf Appelberg med att det blir en lång process för att hitta en bra kandidat.

– Nu är det jätteviktigt att ena partiet. Därför tror jag att vi behöver titta utanför partiet och se om det kan finnas liberala företrädare där som inte var involverade i striden om regeringsfrågan.

Birgitta Ohlsson från Linköping utmanade Jan Björklund om partiledarposten 2017 – och förlorade. Hon har sedan dess lämnat politiken och bosatt sig i England.

Skulle Birgitta Ohlsson bli en bra partiledare?

– Nej, jag tror inte det. Dels tror jag inte att hon vill ge sig in i partipolitiken igen. Sedan tror jag att många skulle uppleva det som ett B-alternativ just för att hon tog striden om partiledarskapet och förlorade.

Är det dags för en kvinna som partiledare?

– Ja, det är absolut dags. Men könet är underordnat, det viktigaste är att det blir rätt person med bra kompetens, utstrålning och energi.

Åsa Wennergren, liberalernas gruppledare i Linköping, vill inte lyfta fram någon kandidat.

– Nu avvaktar vi valberedningen som kommer med besked om hur processen ska se ut när det gäller att välja en ny partiledare. Så jag har inga synpunkter.

Hon menar att Liberalerna nu måste fokusera på politiken efter att regeringsfrågan länge varit den dominerande.

– Där tycker jag att vi tog ett stort ansvar. Nu handlar det om att genomföra det som vi har förhandlat fram genom uppgörelsen.

Vad tänker du om Birgitta Ohlsson som kandidat?

– Jag vill inte säga något om någon kandidat förrän jag sett valberedningens förslag.

Vi har sökt Birgitta Ohlsson för en kommentar, men utan resultat.