Sedan Kim Bergehed blev vd och delägare 2015 har antalet anställda på företaget fördubblats, från sex till tolv. Det är högkonjunktur i branschen och företaget får många nya uppdrag i Sörmland och i hela Östergötland, ett av dem på US i Linköping. Men hon är mån om att inte gå för fort fram. För henne är det viktigt att företaget växer i sin egen takt med bibehållen lönsamhet och breddar kompetensen.

– Att bygga upp ett bolag är som att bygga ett hus. Man ska hitta rätt personer med olika kompetens som trivs ihop och har roligt. Så bygger man en bra grund och går vidare, säger hon.

Kim Bergehed är VVS-ingenjör och företaget gör allt från förstudie till genomförande av en entreprenad. De anställda är projektledare inom olika områden och fungerar ofta också som stöd till byggherrar. Vd-skapet i bolaget hindrar inte Kim Bergehed från att leda större byggprojekt på plats. I hennes gäng, så som hon kallar sina medarbetare, finns det bara män och en kvinnlig administratör. Hon träffar ytterst sällan andra kvinnor ute på byggplatserna. Även om hon inte ser det som ett problem, och egentligen inte alls tänker på det i sin vardag, vill hon gärna se flera kvinnor både inom byggbranschen och på ledande positionerna.

Artikelbild

Även om Kim Bergehed lever med sitt jobb dygnet runt klarar hon balansen att ha tid för familjen och att ha en aktiv fritid.

– Byggbranschen måste marknadsföra sig på flera sätt för att locka kvinnor än att bara lyfta fram den tekniska biten. Branschen behöver fler personer med kompetens och då måste den andra hälften av befolkningen också vilja vara med.

Hon önskar att det lyfts fram det roliga och det utvecklande inom branschen.

– Det är roligt att leda ett uppdrag. Att stötta de anställda och se till att de utvecklas är en spännande utmaning och ger så mycket tillbaka. Det borde också komma fram tydligare, säger hon.

Även om hon lever med sitt jobb dygnet runt klarar hon balansen att ha tid för familjen och att ha en aktiv fritid. Kim Bergehed är från Linköping och har hela sitt liv varit hästintresserad. Hennes tvillingflickor har ärvt samma intresse.

Vet du att kvinnliga vd-ar skiljer sig mycket oftare än manliga?

– Hahahaha, nej det visste jag faktiskt inte. Men min sambo har inga problem med mitt jobb och vi är jämställda hemma. Det samspelet måste fungera för att kunna hinna med både och.

Som vd har Kim Bergehed sitt bollplank i bolagets styrelse och i ett råd till styrelsen som består av flera vd-ar.

– Jag känner mig inte ensam, jag har alltid någon att bolla mina idéer med. Och vårt företag bygger på att vi känner samhörighet. Då mår alla bra och presterar bra.