56-åriga Annika Lillemets, som är bosatt i Vikingstad, har ett förflutet som kommunpolitiker i Linköping och har suttit i riksdagen under två mandatperioder. Nu har hon bestämt sig för att lämna Miljöpartiet. I likhet med Carl Schlyter och Valter Mutt är hon kritisk mot den så kallade januariöverenskommelsen.

– Jag ställer inte upp på den väg som Miljöpartiet har tagit. Det avgörande var regeringsöverenskommelsen. Den står väldigt långt från de gröna grundvärderingarna. Ska vi klara, och det måste vi göra, att rädda planeten och hejda miljöförstöringen, då måste människor vara trygga. Med den här överenskommelsen ökar otryggheten för så många, säger Annika Lillemets.

Vad anser du att MP borde gjort istället?

– Carl Schlyter har kastat fram idén att Socialdemokraterna kunde ha gjort som Annie Lööf och ställt jättetuffa krav på en alliansgruppering. Det behövs hopp, det behövs en återdemokratisering. Människor måste få mer makt att utforma sina liv. Men då krävs det trygghet.

Annika Lillemets, som är utbildad civilingenjör, har inga planer på att ge upp sitt politiska engagemang.

– Givetvis kommer jag att försätta att jobba politiskt, men de exakta formerna för det arbetet kan jag inte säga något om i dag. Det finns ett sug efter att skapa ett samhälle som inte bygger på rädsla och konkurrens, utan på samarbete. Tillsammans kan vi ta oss an miljöutmaningarna.