Linköpings kommun är en av landets 32 kommuner som fick möjlighet att ansöka om stödet för att motverka segregation. Och nu kom myndigheten för att diskutera utmaningar i kommunens arbete mot den socioekonomiska segregationen.

– Det är positivt att se att Linköping redan satsar mycket på arbetet med att minska och motverka segregation, och inte bara väntar på regeringens stöd. Vi pratade om vikten att säkerställa att det pågående arbetet mot segregationen blir långsiktigt. Det är viktigt att de nuvarande projekten blir en del av kommunens permanenta verksamhet, säger Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation.

Inger Ashing gillar att Linköpings kommunledning driver arbetet mot segregation som ett arbete för hela Linköping och inte bara vissa bostadsområden samt att ledningen pratar om och jobbar för en sammanhållen kommun. Men Kristina Edlund presenterar också kommunens egna förhoppningar på myndigheten.

– Jag hoppas att den ska våga sätta press på nationell nivå. Vi har jobbat intensivt mot segregation under de senaste fyra åren och kommer att intensifiera det arbetet. Men vissa saker måste diskuteras på nationell nivå, som fritt skolval och bostadssegregation, säger Kristina Edlund.

Enligt regeringens beslut är det 32 kommuner med socioekonomiskt utsatta områden som får dela på drygt fyra miljarder kronor under de kommande tre åren. Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation.