I ett av mejlen fanns även följande tillägg: "Ni förtjänar inte att leva!!!"

Breven var undertecknade med signaturen "Buther Boy".

Konstprojekt
Artikelbild

När hotbreven diskuterades i en mindre krets på redaktionen tycktesig flera känna igen formuleringar från ett omtalat konstprojekt.

Dagen före dubbelmordet, den 19 oktober förra året, sattes fleragatuskyltar upp i centrala Linköping. Skyltarna, som ingick i ettkonstprojekt från Forum för levande historia, hade citat fråndramatikern Lars Noréns pjäs "Krig". Ett av citaten löd: "Nu ska vi döda dom allesammans och sen kan dom inte göra något mera".

Andra citat löd: "Det finns inga barn längre" och "Varför har niinte dött?" Tanken var att skyltarna skulle uppmärksamma hur våldtäkteranvänds som strategiskt vapen i krig.

Plockades ned

Efter vansinnesdådet riktades kritik mot konstprojektet ochskyltarna monterades snabbt ned. Professorn i rättspsykiatri, StenLevander, sade i en intervju att "det faktum att texterna sitter påvanliga gatuskyltar kan förstärka kraften i dem för en psykotiskperson".

Correns chefredaktör, Ola Sigvardsson, beslutade att de hotfulla mejlen skulle överlämnas till polisen.

-- Vi vänder oss alltid till polisen om det kommer in allvarliga hotmot Correns medarbetare. I det här fallet ansåg vi också, med tanke påhur hoten är formulerade, att det skulle kunna finnas kopplingar tilldubbelmordet.

Ola Sigvardsson ser inga problem med att lämna upplysningar till polisen om det kan bidra till att dubbelmordet klaras upp.

-- Det är självklart att vi vänder oss till polisen om vi haruppgifter som kan vara av intresse i en utredning om ett så allvarligtbrott.

It-experter

Spaningsledningen återkom efter de inledande kontakterna tillCorrens redaktion och begärde att få ut all teknisk information ommejlen. Meddelandena, som även kan innehålla andra eventuellareferenser till dubbelmordet, analyseras nu av it-experter påRikskriminalpolisen i Stockholm.

-- Det är riktigt att vi utreder om det här har något samband med detragiska händelserna den 19 oktober att göra. Det är ett uppslag som viarbetar med, säger kriminalkommissarie Jan Staaf, som ingår ispaningsledningen.

Sedan polisen i förra veckan gick ut med ett frågeformulär tillboende i området kring mordplatsen har ett stort antal svar kommit in.Spaningsledningen är särskilt intresserad av att få information omhuruvida det finns män i 18--30-årsåldern som var inneboende hos någonvid tiden för morden. Flera personer har namngivits.

-- Vi har fått in namn på personer i Linköping, men också namn på personer som har flyttat till andra städer, säger Jan Staaf.