Gruppledaren är den som leder partigruppen i fullmäktige och den personen väljs av partiets medlemmar. Under måndagskvällen hade Miljöpartiet medlemsmöte och de valde då Rebecka Hovenberg. Hon blev också vald som partiets ledamot i kommunstyrelsen – även om Miljöpartiet inte längre ska vara en del av makten så har de en ledamot där.

– Jag ska vara Miljöpartiets representant i stadshuset och jobba heltid med det, jag kommer inte att ha något annat jobb, än politiken. Jag är tacksam för förtroendet, säger hon.

Den förra gruppledaren, Birgitta Rydhagen ställde inte upp för omval.

För Rebecka Hovenberg innebär det att hon även i fortsättningen kommer att vara tjänstledig från sitt arbete som miljökonsult.

Möjligen får hon lite lägre lön.

Kommunalrådsposten som hon lämnar gav henne 85 procent av en kommunalrådslön vilket ger cirka 57 000 kronor i månaden. Posten som gruppledare ger bara 50 procent av en kommunalrådslön – reglerna är beslutade av fullmäktige och gäller alla gruppledare.

Men det som gör det ovisst för Rebecka Hovenberg är att Miljöpartiet kommer att få tillsätta posten som vice ordförande i Tekniska Verken och den kanske hon får.

Den nya majoriteten som är på väg att ta över makten i stadshuset består av den gamla alliansen – Moderater, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna och det blir de som tar ordförandeposten i det kommunala energibolaget.

Den gångna mandatperioden är det Miljöpartiet och Rebecka Hovenberg som haft ordförandeposten och det är därför hon nu hoppas på att bli vice.

– Jag kandiderar till den posten, men det väljer medlemmarna först i nästa vecka, berättar hon.

Om hon får den posten så innebär det också ett arvode utöver lönen som gruppledare.

– Hur eller hur, det blir en tillräckligt bra ersättning för att jag ska kunna försörja mig och tycka att det är viktigt att ägna all tid åt politiken, säger hon.

Bytet av styrelse i de kommunala bolagen sker i samband med årsstämmorna i vår.

Kommunfullmäktige byts den 6 november och i nämnderna tar den nya ledningen – Alliansen – vid efter nyår.