Något livstidsuppdrag ska det inte bli, men hon vill gärna vara med den kommande mandatperioden – även om hon är medveten om att Miljöpartiet just nu har opinionen emot sig.

Läs mer: Hon öppnar för oväntade samarbeten

Rebecka Hovenberg föddes i Helsingborg och hamnade så småningom i Linköping. Kämpat för miljöfrågor har hon gjort sen hon var liten och det blev också hennes yrkesval. Hon tog examen från biologprogrammet vid Linköpings universitet år 2006.

Artikelbild

| Rebecka Hovenberg står överst på Miljöpartiets valsedel i Linköping.

– Det är den tydligaste röda tråden i mitt liv, ett miljöengagemang. Jag är extremt nördig, det är biogasbil och tygblöjor och jag är vegetarian.

För att understryka detta med den röda tråden lägger hon till att hon mötte sin man på en kemikaliekonferens.

Efter valet 2014 var det Nils Hillerbrand som tog plats som kommunalråd för Miljöpartiet. I februari 2017 tyckte han att det var dags att lämna politiken, han fick jobb som utredare på CSN istället.

Då tog Rebecka Hovenberg över. Även om det bara är drygt ett år sen hon blev avlönat kommunalråd för Miljöpartiet så var hon med under de förhandlingar hösten 2014 som ledde fram till den nuvarande Koalition för Linköping. Det är så de kallar sig, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna.

Artikelbild

| Vindkraften gav ett bakslag för partiet 2016, men Rebecka Hovenberg har inte gett upp.

För att samarbeta krävs en vilja att kompromissa, men hon räknar lätt upp flera frågor där Miljöpartiets idéer fått genomslag i Linköping.

– Vi har en tydlig satsning på gång- och cykeltrafik och att underlätta för kollektivtrafiken. Vi har Vallaskogen som vi kämpat för länge och snart kommer ytterligare ett naturreservat. Vi har växlat upp och fått tydligt fokus på miljöarbetet i kommunen, säger hon.

Artikelbild

| Rebecka Hovenberg och Correns reporter Per Olsson.

Det var också Miljöpartiet som drev på för att samordna alla transporter av varor som ska till kommunala verksamheter. Istället för halvfulla lastbilar i stan körs allt till ett ställe för omlastning. Hittills har det minskat antalet transporter med 34 procent och enligt Rebecka Hovenberg kommer det att leda till en minskning med 50–75 procent när systemet är fullt utbyggt.

Det finns också en idé som Miljöpartiet misslyckades med. De fick nästan igenom att Linköpings kommun skulle satsa 100 miljoner kronor på vindkraftverk. Det blev en lång debatt i fullmäktige men förslaget blev aldrig verklighet.

Artikelbild

| Nils Hillerbrand valde att lämna posten som kommunalråd under 2017. Det var då Rebecka Hovenberg tog över.

– Det var visserligen innan jag började som kommunalråd men debatten handlade väldigt mycket om hur detta skulle genomföras. Det gick inte jättebra, men det är bara att ta nya tag. Om vi ska nå målet att bli koldioxidneutrala till år 2025 så måste vi producera mer förnybar el. Nu stiger ju elpriset så då kan vindkraft kännas som en rimlig investering igen, säger hon.

När den styrande majoriteten i Linköping förhandlades fram blev Rebecka Hovenberg uppriktigt förvånad över hur lätt det gick att komma överens. Hon minns egentligen bara en konflikt som rörde vid respektive partis ideologiska grund.

– Miljöpartiet ville ha en vegetarisk dag i veckan i skolan och det ville ju absolut inte Liberalerna. De har en väldigt stark uppfattning om att det är individens val som ska styra, men nu kommer vi ju överens. Vi har jämkat och enades om att kommunens verksamheter som serverar mat ska bli bättre på att föra fram vegetarisk kost som ett fullgott alternativ till kött.

Att något parti får egen majoritet i Linköping är osannolikt och därför kommer det att krävas fler allianser eller koalitioner. Rebecka Hovenberg är beredd att förhandla med alla, från Vänsterpartiet till Moderaterna.

– Det blir nog olika svårt beroende vem det är, men grejen med kommunpolitik är att det ofta är väldigt praktisk och det är också väldigt personberoende. Det viktiga är att få ihop en majoritet, att styra en kommun i minoritet är ett himla elände. Avgörande för oss är att få igenom så mycket grön politik som möjligt.

Däremot säger hon tvärt nej till Sverigedemokraterna.

– Där finns en grundskillnad i ideologi. När vi hade uppe frågan om Mänskliga rättigheter så tyckte inte Sverigedemokraterna att Linköping ska bli en MR-kommun. De kunde inte ens ställa sig bakom Mänskliga rättigheter och då är det inte möjligt att styra tillsammans.

Att vara MR-kommun innebär att man arbetar systematiskt med frågor som rör mänskliga rättigheter.

Sen ser hon ytterligare ett problem med Sverigedemokraterna som gör att hon utesluter samarbete.

– De låtsas ju inte ens tycka att miljöfrågor är viktigt, utbrister hon med ett tonfall som säger mer än orden.

Rebecka Hovenberg är tjänstledig från sitt jobb som miljökonsult på Linköpingsföretaget Sundahus. Det är ett företag som anlitas av byggbranschen och det blir sannolikt dit hon återvänder så småningom.

– Det finns en risk att man fastnar i politiken och därför är det viktigt att man inte sitter för länge. Jag kan tänka mig att det blir fyra år till, sen vill jag tillbaka. Det är viktigt att man tar med sig erfarenheten från de olika världarna.

Som kommunalråd för Miljöpartiet avlönas hon med 85 procent av ett kommunalrådsarvode vilket ger cirka 57 000 kronor i månadslön.

En historisk återblick visar att Miljöpartiet varit en del av makten i Linköping under 11 av de senaste 30 åren. Alla dessa har varit tillsammans med Socialdemokraterna. Förutom S har antingen Vänsterpartiet, Centerpartiet eller Liberalerna ingått.