När Folkungavallen kan bebyggas med bostäder är just nu lite oklart. Bollen ligger hos mark- och miljödomstolen i Växjö, som ska avgöra om kommunen får fälla 27 träd utmed Hamngatan och Lasarettsgatan.

Nu är det i alla fall klart vad gatorna i området ska heta. Gatan som går genom hela området, från Tinnerbäcken till Hamngatan, får namnet Folkungaallén. I nordsydlig riktning förlängs Snickaregatan fram till Lasarettsgatan.

Andra gator ska heta Spelargången, Badmästaregatan och Tränaregatan, medan ett torg får namnet Folkungaplan.

De namnen diskuterades i bygg- och miljönämnden redan i våras, men beslutet sköts upp. Idrottshistoriska Sällskapet fick i stället uppdraget att namnge gatorna efter gamla idrottsprofiler med anknytning till Folkungavallen.

När de förslagen var klara tyckte dock kommunens namnberedningskommitté, liksom politikerna i bygg- och miljönämnden, att namnen inte var tillräckligt kända för att ge namn åt gator.

De gamla idrottsprofiler som föreslogs var Bengt Andrén (fotboll, bandy), Carl Evert "Putte" Svärd (försäljare), Nils Bertil "Hemliga" Svensson (fotboll), Fred Eriksson (fotboll), Astor Printz (bandy, fotboll), Rune Overman (friidrott, skidor), Rune "Säcken" Sandstedt (fotboll), Mary Nilsson (gång), Roland Skogh (fotboll, ishockey), Lennart "Knatten" Elgstrand (fotboll, ishockey), Roger "Gogge" Svensson (fotboll, ishockey, bandy), Hans "Plommat" Holmström (fotboll), Gösta Djerf (fotboll) och Gösta Westling (vaktmästare).