Anita Jernberger är ordförande i Regionutvecklingsnämnden, RUN, som utgör skolans styrelse. Det sitter 15 politiker i nämnden, vars beslut att låta den relegerade eleven komma tillbaka till skolan har lett till rektor Annika Bodelius avgång och till upprörda känslor bland eleverna. Per Larsson är nämndens andra vice ordförande och en av fyra ledamöter som har reserverat sig mot beslutet.

– Det är väldigt tråkigt att rektorn slutar, hon har gjort ett enastående jobb på skolan och vi är väldigt stolta över hennes arbete. Men jag har full förståelse och respekt för hennes val, säger Anita Jernberger.

Hon anser också att skolans ordningsregler är oerhört viktiga och att trakasserier eller misshandel aldrig får accepteras.

Artikelbild

Per Larsson, (KD), andra vice ordförande i regeionutvecklingsnämnden.

Många elever på skolan uppfattar att ert beslut går tvärtemot ordningsreglerna och de känner sig otrygga. Vad säger du om det?

– Det är beklagligt, eleverna ska känna sig trygga. Det är självklart att skolans ordningsregler gäller och nämnden tog hänsyn till dem innan vi fattade beslutet. Den eleven har aldrig tidigare uppfört sig så, säger Anita Jernberger.

Enligt henne diskuterade nämndens politiker länge innan de bestämde sig för att gå emot rektorns relegeringsbeslut.

– Men händelsen på skolan var inte ett riktigt klart fall. Det var också ett komplext personärende och det fanns vissa detaljer där ord stod mot ord. Det var möjligt att eleven som slog uppfattade situationen som hotfull och därför agerade så. Efter flera timmars lång och uppslitande diskussion valde vi att hellre fria än fälla.

Per Larsson anser att det som skedde i nämnden var ovanligt. Majoriteten ändrade både rektorns beslut och sitt eget tidigare beslut när ledamöterna ställde sig bakom rektorn.

– Tjänstemannaförslaget var att styrka rektorns beslut och för mig var det självklart att stödja rektorn. Våld får inte utövas. Därför reserverade jag mig mot beslutet. Däremot är vi alla i nämnden överens om att ordningsreglerna gäller och att det här beslutet är ett undantag, säger Per Larsson.

På måndagen träffade nämndens presidium skolans ledningsgrupp i Vikingstad. Det visar sig att det inte är bara elever som är oroliga.

– Personalen har också utryckt sin oro. Vi ville försäkra både ledningsgruppen och personalen om att hela nämnden står bakom skolans ordningsregler, säger Per Larsson.

Miljöpartiet ingår också i majoriteten, men miljöpartisten avstod från att rösta. SD röstade som majoriteten, medan KD och M reserverade sig.