– Det handlar om influensa eller influensaliknande symtom för 201 av totalt 544 elever. Sjutton av drygt femtio lärare är också borta och av dem har tretton influensa. Förra veckan hade vi normal frånvaro, så den här ökningen har skett från och med måndagen, säger biträdande rektor Marie Rittmalm.

På grund av influensautbrottet fick hon ägna hela måndagen åt att hitta vikarier till alla lektioner.

– Läget är ganska allvarligt. Så här många elever har inte varit sjuka samtidigt på skolan sedan en influensaepidemi 1998, säger Marie Rittmalm.

Nya Munken är en högstadieskola med totalt 24 klasser.

Har några klasser slagits ut helt av influensan?

– Nej, det finns elever kvar i alla klasser men för några har det handlat om halvklasser. Inga lektioner har behövt ställas in.

Marie Rittmalm förmodar att många elever kommer att vara frånvarande under hela veckan på grund av influensan.

– Men nästa vecka är det sportlov då alla elever är lediga. Till vecka nio hoppas jag att alla är friska och tillbaka, både för deras egen skull och för skolans, säger hon.