Allt fler östgötar ligger hemma i sjuksängen med hög feber, illamående och ont i leder och muskler.

Sedan början av oktober förra året och fram till nu har sjukvården i länet registrerat 205 fall av influensa, men det är under de två senaste veckorna som det har smällt till riktigt ordentligt med sammanlagt kända 108 ärenden.

– Då ska man veta att mörkertalet är stort. Det kan vara betydligt fler än så, säger Eva Lundmark, sjuksköterska på smittskydd– och vårdhygien, region Östergötland.

Till riskgrupperna hör till exempel personer med hjärt- kärlsjukdomar, de som är 65 år eller äldre, gravida från vecka 16 och framåt och de med kraftigt nedsatt immunförsvar.

– Blir man riktigt dålig bör man ta kontakt med sjukvården, betonar Lundmark som samtidigt passar på att påminna om att sjuka bör ringa innan de besöker sin vårdcentral eller akutmottagning.

– Det är inte bra att de sätter sig i ett väntrum och riskerar smitta andra. Ett telefonsamtal kan innebära att man kommer in till mottagningen och får hjälp direkt.

Det råder också delade meningar om årets influensasäsong har nått sin topp, eller om mer elände väntar bakom hörnet.

– Den senaste veckan har det kommit in några färre fall jämfört med föregående vecka. Det skulle kunna tyda på att det håller på att klinga av, men det är långt ifrån säkert, säger Eva Lundmark.