– Vi har inte ett lagstiftat förhållande mellan arbetstagare och arbetsgivaren när det gäller löner. Det regleras via avtal. Därför är det viktigt att det finns ett fungerande kollektivavtal som följs av så många som möjligt, säger Annette Thörnquist, docent och arbetslivsforskare knuten till Linköpings universitet.

Frågan har blivit het i Linköping efter att Ingeborgs bageri har försatts i blockad av fackorganisationen för livsmedelsarbetare. Företaget som köpte bageriet vägrade teckna kollektivavtal. Konflikten trappades upp i veckan och därför patrullerar Livsmedelsförbundets fackliga vakter utanför entré. Blockaden innebär att allt arbete på företaget som genomförs av förbundets medlemmar läggs ner.

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. I Sverige har 88 procent av alla anställda kollektivavtal.

– Båda parter har nytta av det. Kollektivavtal reglerar inte bara arbetstagares löner utan även försäkringar och ger därmed social skydd. Arbetsgivare gynnas också av att det är ordning och reda på arbetsmarknaden och att arbetet sker under reglerade former, säger Annette Thörnquist.

Vad är poängen med kollektivavtal?

– Arbetare ska inte konkurrera med varandra genom att dumpa löner och försämra arbetsvillkor. Det är en underbudskonkurrens. De ska konkurrera med kompetens. Utan kollektivavtal finns det stor risk att vi hamnar i en nedåt gående spiral där löner blir allt lägre och arbetsvillkor blir allt sämre, säger Annette Thörnquist.

Kortsiktigt blir det dyrare för arbetsgivare att följa kollektivavtal och därför har det, enligt Thörnquist, dykt upp en del mindre seriösa som undviker att teckna kollektivavtal. På kort sikt kan det vara ekonomiskt lönsamt för en arbetsgivare men i längden lönar det sig inte att konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor, menar hon.

– Att underminera kollektivavtalssystemet skapar en arbetsmarknad med olika villkor. Både för företag och arbetstagare. Fackorganisationer ser som sin uppgift att förhindra det, säger Annette Thörnquist.

zenaida.hadzimahovic@corren.se