Det var den 18 april i år som en oenig kommunstyrelse beslutade att stödja Kallentoft-filmatiseringen med 3,7 miljoner kronor. Kommunstyrelsen motiverade beslutet med att en filmatisering skulle ge "tillväxtfrämjande effekter". Beslutet väckte politisk debatt och advokaten Gustav Sandberg valde att överklaga till Förvaltningsrätten i Linköping. Att spela in kriminalfilmer är inte en kommunal angelägenhet och faller utanför den kommunala kompetensen, ansåg advokaten.

Domstolen höll med och kom fram till att stödet var riktat till ett vinstdrivande aktiebolag som saknar koppling till kommunen. Därmed överskred kommunen sina befogenheter.

På fredagen meddelade Linköpings kommun att förvaltningsrättens dom inte kommer att överklagas till kammarrätten. Kommunen skyller detta på att det skulle ta för lång tid att driva processen vidare.

– Vi vill ha filmatiseringen av Mons Kallentofts böcker i Linköping och tror det skulle vara positivt för Linköping och Linköpingsborna. Men vi har landat i att inte överklaga förvaltningsrättens dom utifrån vår bedömning att ett prövningstillstånd och en prövning i kammarrätten skulle kunna ta längre tid än vad filmatiseringen kommer pågå, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) i en kommentar.

Tror du att filmatiseringen ändå blir av?

– Vi vill att filmatiseringen ska bli av, men det är upp till produktionsbolaget att bestämma, säger Edlund.

Tidigare har även Region Östergötland beslutat att anslå cirka 3 miljoner kronor till Kallentoft-filmatiseringen. Det beslutet överklagades inte till förvaltningsrätten.