Feministiskt initiativ som var störst av de fem samlade 771 röster i Linköping, vilket var sämre än de 1 358 röster som de fick 2014. Det var också långt ifrån de cirka 3 000 röster som hade krävts för att få vara med i Linköpings kommunfullmäktige.

Piratpartiet fortsatte sin resa utför. De samlade 251 röster i Linköping mot 1 088 förra valet.

Djurens parti är ännu mindre, men har åtminstone en uppåtgående trend. De fick 168 röster av Linköpingsborna och det är fler än de 101 röster som de vann i förra valet.

De båda nystartade partierna Medborgerlig samling och Trygghetspartiet gjorde inte heller succé. Medborgerlig samling fick 322 röster.

Trygghetspartiet floppade rejält genom att endast samla 49 röster.