Vårdnadsbidraget är en stödform till föräldrar som vill stanna hemma med sina barn; barn som är mellan ett och tre år gamla. Bidraget är på 3 000 kronor per månad. Nu vill Koalition för Linköping (S, MP och FP) ta bort möjligheten till detta stöd.

– Det handlar om vad de offentliga medlen ska användas till, säger Jakob Björneke. Och då är det högre prioritet att satsa på den alldeles utmärkta pedagogiska verksamheten i förskolan.

I dag har 133 personer vårdnadsbidrag i Linköping. Dessa och de som fått eller får godkänt kommer att få fortsatt bidrag tills barnen fyller tre år. Men från och med 1 juni försvinner möjligheten att söka vårdnadsbidrag framåt.

– Det är tillflödet vi stoppar. Vi tar bort brevlådan, så att säga.

Catharina Rosencrantz, M, är kritisk till att Koalitionen vill ta bort vårdnadsbidraget som ger en möjlighet till enskilda val för familjer och individer.

– Vi var nog på det klara med att det inte skulle bli någon jättestor grupp som skulle välja det här alternativet, säger hon. De allra flesta kvinnor arbetar i dag heltid.

Om någon familj vill göra ett annorlunda val än det stora flertalet ville Alliansen ändå bidra till det. Så förklarar Catharina Rosencrantz att vårdnadsbidraget infördes 2008.

Hon är också kritisk till att det ska gå så fort i en fråga där det är viktigt att hinna med att infomera medborgarna.

– Jag tycker att tiden är onödigt kort.

Eftersom den politiska ledningen vill ta bort vårdnadsbridraget är det viktigt att vara tydlig med vad som gäller, säger Jakob Björneke. Den som lämnar in en ansökan fram till den 1 juni får den behandlad. Därefter upphör stödformen.

Frågan ska upp till behandling vid barn- och undgdomsnämndens möte på torsdag. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige.