De börjar nu på fredag, och Rajka Catic, mattelärare på Katedralskolan i Linköping, är en av dem som blivit uttagen.

– Jag är jättenyfiken, säger hon, den här typen av forskning får man inte del av så ofta, inte ens på våra studiedagar.

Kleindagarna är ett projekt där 20 gymnasielärare tillbringar en helg med matematikforskare och från tidig morgon till sen kväll diskuterar hur Sveriges matematikundervisning ska bli bättre.

2011 genomfördes projektet för första gången i Sverige och i år körs det vid två tillfällen.

– Många vill åka, säger Rajka Catic, behovet är stort. Vi ska lyssna på forskarna, men också gemensamt planera lektioner och jobba tillsammans i grupper.

Vad fattas i svensk matteundervisning?

– Jag har bara gymnasieelever på natur och IB och de är intresserade, säger hon, så jag vet egentligen inte det.

– Men ibland hör jag att "i vår familj har vi svårt för matte". Det är inte sant. Det är inte ärftligt att inte kunna matte. Alla kan om de vill, det ser jag hela tiden.

Kunskaperna från Kleindagarna kommer så småningom andra Linköpingslärare till godo med hjälp av Rajka Catic i samarbete med en lärare på Berzeliusskolan.