Den 14 juni i år dömde tingsrätten de bägge männen, 29 och 30 år gamla, för våldtäkt till fängelse i två år, respektive två år och fyra månader.

Enligt en enig domstol var det bevisat att männen den 20 december förra året förgrep sig på en kvinna som följt med till deras hotellrum i Linköping. Rätten ansåg att det var utrett att männen våldtog kvinnan när hon i sitt berusade tillstånd fallit i sömn.

29-åringen och 30-åringen dömdes mott sitt nekande och valde att överklaga. Nu har Göta hovrätt prövat exakt samma bevisning som tingsrätten – och kommit fram till att den inte räcker för en fällande dom.

Enligt hovrätten innehöll kvinnans berättelse "en del moment som framstår som svårförklarliga". Det gäller bland annat kvinnans uppgifter om att hon vid upprepade tillfällen växlade mellan sömn och total vakenhet. Hovrätten anser att uppgifterna är svåra att förena med kvinnans uppgift om sin berusningsgrad.

Hovrättens slutsats är att bevisningen inte är tillräcklig för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att de bägge männen förgrep sig på kvinnan. Det anses inte heller vara bevisat att kvinnan befann sig i en särskilt utsatt situation under de sexuella aktiviteter som förekom under den aktuella natten.

Såväl 29-åringen som 30-åringen frikänns helt av en enig hovrätt. De behöver inte heller betala de 115 000 kronor i skadestånd som tingsrätten ansåg att de skulle betala till kvinnan.