I en insändare beklagar sig en boende i Ryd över "råttinvasionen". Och det finns problem med råttor i Ryd, det bekräftar Stångåstadens distriktschef Albin Eklöf.

– Jag skulle inte kalla det invasion, men visst finns det råttor i Ryd. Generellt sett är det ett ökande problem, det gäller inte bara för Stångåstaden och Ryd utan i hela landet.

Stångåstaden har avtal med bekämpningsföretaget Nomor som har fällor både över och under jord i Ryd.

– Det finns fällor i avloppen för att förhindra att råttorna tar sig in i lägenheterna. Det är annars inte ovanligt att de tar sig upp i toalettsstolen, säger Eklöf.

Andreas Olsson är operativ driftchef på Nomor. Han har statistik som visar att antalet mus- och råttsaneringar som bolaget gör i Sverige ökat från runt 12 000 år 2011 till cirka 45 000 i år.

– 2017 är ett gnagarår. Det finns otroligt mycket, både möss och råttor, säger Olsson.

Andreas Olsson tror att toleransen mot råttor minskat och att människor därmed har blivit mer benägna att anmäla. Men han är också övertygad om att råttpopulationen har ökat.

– Klimatet har blivit varmare och mer gynnsamt för gnagare. Och det handlar också om hur vi människor beter oss, råttorna lever ju av oss. Vi äter mer ute och slänger matavfall. Vi matar fåglarna – fågelmat är smaskens för råttor.

Nomor arbetar både med betesfällor och med fällor där råttorna avlivas direkt med till exempel spänning. Men den effektivaste metoden förbjöds för ett par år sedan.

– Förut hade vi ett pulver som fastnade i pälsen. Råttor är renliga och slickar pälsen ett par gånger om dagen. På det sättet dödades de snabbt och effektivt. Den stora nackdelen var sekundärförgiftningen, att till exempel rovfåglar kunde få i sig medlet, säger Andreas Olsson.

Vad är egentligen problemet med råttor, varför måste de bekämpas?

– De vistas i kloaksystem och kan bära på bakterier och sjukdomar. Tar de sig in i till exempel kök kan de kontaminera livsmedlen. En annan sak är lukten – om de bosätter sig i väggar eller golv kan det spridas en fruktansvärd lukt.

– Det största problemet är kanske att de förstör saker med sitt gnagande, allt från vattenlås till kablar. Man tror till exempel att många bränder i lantbruk börjar med att möss eller råttor har tuggat på kablarna, säger Andreas Olsson.