Gerd Lexonius satte en apelsinklyfta i halsen efter att ha lämnats ensam i matsalen på ett av Attendos äldreboenden i Linköping den 26 augusti i år. Hon drabbades av kritisk syrebrist och förklarades hjärndöd på sjukhuset. Tre olika journaler vittnar om att hon hade tidigare kända sväljsvårigheter efter en stroke tre år tidigare.

Inom två månader ska en vårdgivare anmäla händelser som har vållat, eller hade kunnat vålla, en vårdskada eller missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. I kommunala verksamheter anmäls det enligt regeln lex Sarah som regleras av Socialstyrelsen. Inom sjukvården är motsvarigheten lex Maria.

Företrädare för Attendo ser händelsen som en olycka och de anmäler sig själva bara om de har missat något under insatsen. De hävdar också att de inte hade någon dokumentation på att hon hade svårt att svälja, trots att det framkommer av tre olika journaler.

De anhöriga har ifrågasatt varför personalen inte larmade tidigare och har anmält boendet för bristande kunskaper i hjärt- och lungräddning. De är också kritiska till att boendet inte uppmärksammat deras mammas vårdbehov samt att de inte har fått vara delaktiga i vård- och omsorgsplanen. De har därför gjort en egen anmälan till IVO där ärendet nu ligger på tillsynsinspektören Marie Svenssons bord.

– Vi öppnar inte tillsyn i alla anmälningar vi får, men i det här fallet gjorde vi det eftersom vi tycker att det här var allvarligt.

Vad händer nu?

– Vi har begärt ett yttrande från verksamheten och i det har jag skrivit att om de gör en utredning utifrån den här händelsen vill jag ha en kopia på den. Man ska gå till grunden och se vad som hände och varför så det inte händer igen, säger Marie Svensson.

Artikelbild

| Inspektionen för vård och omsorg utreder händelsen på äldreboendet i Linköping.

Deadline för en egen lex Sarah-anmälan passeras efter tre dagar, då kan man anta att de inte ser det som en vårdskada?

– Vi kan inte tvinga verksamheten att göra anmälan, den måste själva bedöma om det är en lex Sarah, sedan kan vi ju ha synpunkter på hur man har utrett en händelse och vad man har dragit för slutsatser. Det vi har begärt in är ett första steg, vi kanske kommer fram till att vi vill göra en inspektion på plats.

Boendet ska skicka in sitt yttrande till IVO senast 8 november.