JM bygger tre hus med sammanlagt 197 bostadsrätter vid Stångån i centrala Linköping. En del av lägenheterna har bygglov för inglasad balkong, men när JM ansökte om att glasa in även resten blev det nobben i en oenig bygg- och miljönämnd.

– Detaljplanen tillåter en viss byggyta och JM har redan utnyttjat den fullt ut. Om balkongerna glasas in blir även de en del av byggytan. Det skulle vara ett alltför kraftigt avsteg från detaljplanen för att vi ska kunna godkänna det, säger ordförande Gunnar Gustafsson (MP).

Att inglasade balkonger skulle göra lägenheterna mer attraktiva att bo i hjälper inte, menar Gustafsson.

Artikelbild

– Det får JM ta ansvar för. De har varit med och tagit fram detaljplanen och det är de som byggt och projekterat, väl medvetna om vilka regler som gäller. Hade de velat ha inglasade balkonger hade de fått bygga lite mindre, helt enkelt.

Majoriteten med S, MP och L röstade emot inglasning. Oppositionen – som för dagen bestod av M och C, eftersom KD-ledamoten hade förhinder – ville däremot säga ja till JM:s förfrågan.

– Vi är generellt positiva till sådana här åtgärder och tycker att nämnden kan vara mer generös i bedömningen, säger nämndens vice ordförande Stefan Erikson (M).

Att den tillåtna byggytan skulle överskridas hade gått att acceptera, menar Erikson.

– Det hade varit en annan sak om de hade velat göra en tillbyggnad, det hade vi inte gått med på. Men eftersom balkongytorna redan finns tycker vi inte att det är något större problem att glasa in dem. Det är snarare en fördel, eftersom det stänger ute buller – och även stänger inne ljud som kan störa grannar.

JM:s projektledare Per Meinecker är inte särskilt överraskad över avslaget i bygg- och miljönämnden.

– Det var ganska väntat eftersom byggrätten egentligen inte tillåter större yta. Men det finns ett önskemål från våra kunder att glasa in balkongerna, så vi ville i alla fall pröva frågan. Jag har inte sett beslutet än, men vi ska gå igenom det och se om det går att agera vidare på något sätt, säger han.

De tre husen håller som bäst på att växa fram på gamla brandstationstomten. De första lägenheterna ska bli inflyttningsklara i juni 2019, de sista i augusti 2020.

– Försäljningen går jättebra. 77 procent av de lägenheter som lanserats är sålda, och det ser vi som en bra siffra, säger Meinecker.