Hilda Hanson är en helt vanlig glad Linköpingsbo. Som vilken tjej som helst på ytan utom att hon redan vid 3-årsåldern fick diagnosen autism. Och under ytan finns ibland djup ångest och sårbarhet. Hon är extremt känslig och vill gärna i förväg veta hur saker och ting ska gå till.

Autismen har många olika former. Hilda Hanson är en av dem som fungerar väl i många sammanhang och kan prata för sig själv. Den språkliga störningen hon hade som liten har hon jobbat mycket med men hon har fortfarande svårt att uttrycka sig, förstå en del ord och sammanhang.

Bytte flera skolor

Artikelbild

| Lyckat. Bakom Hilda Hansons lyckade arbetsträning står företaget Conexi som samarbetar med Ikea.

Det sociala samspelet kan vara väldigt svårt för personer med autistiska drag, särskilt om den andra sidan inte vet någonting om autism. Hilda Hanson har hunnit byta sju skolor inom särskolan i Linköping och flera gånger var det för att hon upplevde en extrem motvilja från lärares sida.

– Jag minns hur en lärare djupt suckade när hon skulle förklara var jag skulle lämna mjölkpaketet. Och hon förklarade egentligen inte alls utan bara upprepade att jag skulle gå till kylskåpet. Men i ett stort kök med många vita dörrar och luckor var det oerhört svårt för mig att reda ut var just kylskåpet fanns. Hon förklarade aldrig, säger Hilda Hanson.

Det kan låta som en liten oviktig sak men den och liknande händelser får sedan sitt eget liv i Hildas huvud.

– Jag tänkte: varför har hon inte visat mig kylskåpet? Är jag dum? Varför förstod hon inte mig? Har jag inget värde? Det brukade sluta med: Jag kan ingenting. Jag är värdelös. Och sedan orkade jag inte gå till skolan och ville bara dö, säger Hilda Hanson.

Artikelbild

Mycket beröm

Den tiden är dock bakom henne. Hon har kämpat sig genom skolan även om dessa skolminnen fortfarande är smärtsamma. Därför föreläser hon i Linköping om autismen och om sina erfarenheter samt ger tips på hur man kan bemöta barn och ungdomar som har autistiska drag. Ibland är hon också ute på olika skolor och hon hoppas att fler lärare ska skaffa sig kunskap om autism.

Artikelbild

Just nu har hon även andra planer och drömmar. Hennes arbetsträning på Ikea fungerar bra och hon får mycket beröm. Det gör henne glad och stimulerar till ännu större ansträngningar för att så småningom hitta ett riktigt jobb.

Ikea och Conexi

Artikelbild

Bakom hennes lyckade arbetsträning står också företaget Conexi som samarbetar med Ikea. Företagets mål är att hjälpa personer med autistiska drag att få arbete.

Det första steget är alltid en arbetsträning på Ikea. Och Conexis personal fungerar som en brygga. De hjälper båda sidor att förstå varandra bättre och stödjer arbetstagaren så att denne kan förstå vilka förväntningar som finns.

Artikelbild

– All personal på företaget får information om autismspektrum och de får också konkreta tips för att arbetstagaren ska ges de bästa förutsättningarna för att använda sina styrkor och förmågor, säger Anna Karlmar, arbetsterapeut på Conexi i Linköping.

Conexi i Linköping startade 2006 och hittills har 30 personer arbetstränat på Ikea och gått vidare. Fem av dem har fått en anställning medan de övriga är kvar på Conexi med fortsatt stöd av företaget eller har gått vidare till studier.

Till hösten hoppas Hilda Hanson kliva på nästa steg och gå vidare till en plats, kanske på en förskola, där hon kan fortsätta utvecklas och arbeta.