Den 10 december i fjol körde 70-åringen mot rött – med en polisbil bakom sig. Mannen valde att erkänna – trots att han ansåg att det inte ”var helt rött” vid ögonblicket.

Som en följd av det inträffade beslutade Transportstyrelsen att återkalla mannens körkort och bestämma spärrtiden till två månader. Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Linköping som dock gick på Transportstyrelsens linje.

70-åringen, som beskriver sig själv som handelsresande med ett stort behov av körkort, drev ärendet vidare till Kammarrätten i Jönköping. Han uppgav att han hamnar i en "ohållbar situation" om han måste vara utan körkort.

Kammarrätten har viss förståelse för 70-åringens argument och anser inte att han gjorde sig skyldig till ett medvetet risktagande när han körde mot rött. Domstolen anser därför att det räcker med att dra in körkortet i en månad.