Den långa och ihängande torkan har gjort att säsongens andra vallskörd, den som skulle ha varit igång redan nu i Östergötland, med all sannolikhet brinner inne, nästan bokstavligt talat.

Peter Borring beskriver läget:

– Från Linköping och väster ut på slätten ser det efter omständigheterna acceptabelt ut, generellt sett. Men i de norra, södra och östra delarna har det kommit på tok för lite regn. Problemet är dock inte att bönderna står utan föda till djuren, det finns relativt gott om foder efter den första vallskörden. Däremot är läget mycket bekymmersamt eftersom den andra skörden troligtvis inte kommer igång. I värsta fall får vi vänta till i höst då vi egentligen skulle haft säsongens tredje skörd. Att vi tappar en skörd gör att det blir brist på mat till djuren och därmed ställs vi inför faktum att flera lantbrukare kanske tvingas ta beslut om nödslakt.

Artikelbild

LÄS MER: De kan tvingas bränna upp sina djur

Peter Borring menar att flera bönder börjat använda sig av det reservfoder som djuren egentligen skulle haft under vinterperioden, när de står inomhus.

– Det är såklart ingen bra situation. Många djurägare är nästan desperata och genom att använda vinterfodret redan nu riskerar de att hamna i ett ännu värre läge längre fram. Vi bönder är sällan nöjda med vädret, men nu är det verkligen befogat att klaga. Det är snudd på katastrofläge.

Petter Borring berättar att han hört talas om kollegor som börjat se sig om för att importera foder från England och Frankrike som inte drabbats lika hårt av torkan som till exempel Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Artikelbild

| "Torkan slår stenhårt och redan i augusti kan det bli tal om att nödslakta djur", säger Peter Borring, LRF:s regionordförande.

– Men det är naturligtvis en kostnadsfråga. Det är få gårdar som klarar av en sådan investering.

LÄS MER: Scan ser inte att slakten ska ha ökat

Att nötboskapen så småningom kommer att sakna foder innebär i sin tur att köerna till landets slakterier kommer att öka eftersom bönderna ser sig om efter möjligheten att slakta djuren.

Borring uppger dock att Scan i Linköping säger nej till nya slaktanmälningar.

– De avlivar bara djur som sedan tidigare har anmälts till företaget. Bönderna som varit i kontakt med dem har fått veta att de är välkomna först nästa år.

LRF-basen hävdar att slakterierna stängt dörrarna för att de inte ska svämmas över av svenskt nötkött.

– Om de får en överproduktion är risken stor att priset på kött sjunker och det vill varken de eller djurägarna. Det skulle säkert glädja handeln och konsumenterna, men här har handeln ett stort ansvar att inte utnyttja sin makt att pressa priserna på svenskt nötkött ytterligare.

Peter Borring vädjar här till konsumenterna att välja svensk kött framför importerat utländskt.

– Situationen är extraordinär. Svenska bönder är i behov av all hjälp de kan få, säger han och målar upp en fullt möjlig bild av det som väntar om bara någon eller några månader.

– Risken är överhängande att de som sitter mest besvärligt till tvingas ta beslut om nödslakt och det vore ett fruktansvärt slöseri. Djuren avlivas, töms på blod och skickas iväg som kadaver till destruktion. Jag tror att vi kan ha den situationen redan i början av augusti om inget radikalt händer. Säsongens andra vallskörd uteblir och lagren av foder sinar. Vi står inför något som vi sällan har sett tidigare, även om inledningen på förra årets skördesäsong var torr och riktigt besvärlig.