Lokalen ligger på bottenvåningen och har under många år hyrts ut för olika verksamheter, men hos bygglovskontoret finns noterat att det är en bostad.

När en ny hyresgäst – en kiropraktor – flyttade in i våras så satte denne upp skyltar. Dessa skyltar saknade bygglov och det var vid handläggarens besök som det också konstaterades att bostaden inte var någon bostad.

Om eller när den här typen av misstag upptäcks är handläggaren skyldig att följa plan- och bygglagen. Det innebär att en sanktionsavgift ska tas ut – ett slags böter.

I det här fallet skulle dels den olovliga skyltningen, dels den olovliga användningen av lokalen ge böter. Lagen ger dock handläggaren ett visst manöverutrymme. Om den som gjort fel rättar till sitt misstag så försvinner också kravet på straff.

Efter att både hyresgäst och fastighetsägare fått läget klart för sig så plockades skyltarna ner – därför blir det ingen sanktionsavgift för skyltarna.

Däremot blir det en avgift för att bostaden ändrats till lokal. Avgiften är beroende av lokalens yta, i det här fallet 145 kvadratmeter och det ger en sanktionsavgift på 85 312 kronor.

Sören Adolfsson, ägare till Gotec fastigheter som äger fastigheten, konstaterar att misstaget redan är gjort.

– Jag har ingen chans här, även om jag skulle överklaga. Det är nog bara att betala, säger han.

Beslut i ärenden om sanktionsavgift fattas av politikerna i bygg- och miljönämnden. De har laglig möjlighet att sätta ner beloppet, men det gjordes inte i detta fall. Den möjligheten används däremot ofta när det rör sig om privatpersoner som gjort fel.

Gotec fastigheter har i efterhand ansökt om bygglov för ändrad användning av lokalen.