En prototyp av cykeln finns i Linköping för olika tester. Faller dessa prov väl ut kommer 200 orange elcyklar placeras ut vid 20 olika laddstationer i Linköping.

– Vi fick in många bra och fyndiga namnförslag, men vi fastnade till slut för Linbike. Namnet är modernt och har en stark koppling till Linköping. Det känns klockrent och sänder också ut rätt signaler kring elcyklarna, säger Sandra Strand, Sankt kors.

Resecentrum, Skäggetorp och stora arbetsplatser är exempel på var laddningsstationerna ska placeras för att minska parkeringsbehovet och ersätta kortare bilresor.

Elcyklarna är inte tänkta för arbetspendling utanför centrum, de ska istället vara den sista delen av din resa.