Stångåstaden och Hyresgästföreningen inledde hyresförhandlingar redan i november förra året. De bägge parterna kunde dock inte komma överens och ärendet gick vidare till Hyresmarknadskommittén som prövar tvister i samband med hyresförhandlingar. Kommittén tog beslut om nivån för de nya hyrorna som börjar gälla från den 1 april i år. Hyreshöjningen landar på 2,28 procent.

Stångåstaden motiverar hyreshöjningen med att den allmänna kostnadsutvecklingen är högre än på många år. Bolaget framhåller även att byggkostnaderna har ökat mer än inflationen på senare år, vilket även påverkar kostnader för löpande underhållsåtgärder, vattenskador och reparationer. Även prishöjningar för el och sophantering gör att Stångåstadens kostnader ökar.

– Efter en lång period av förhandlingar känns det bra att nu kunna ge besked till våra hyresgäster, säger Fredrik Törnqvist, vd för Stångåstaden i en kommentar.

Benny Andersson, förhandlare på Hyresgästföreningen, säger i en kommentar:

– Vi vet att varje hyreshöjning är kännbar för många hyresgäster, vilket vi har poängterat under förhandlingarna. Vi har som alltid ansträngt oss för att hålla nere hyrorna och utgår från att hyreshöjningen kommer hyresgästerna till del genom bibehållen eller helst ökad kvalitet i boendet.

Stångåstaden äger och förvaltar cirka 18 300 lägenheter i Linköping.