Vallarondellen är en av Sveriges största rondeller men har enligt kommunen nu spelat ut sin roll.

I dag presenterade Elias Aguirre (S), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande planerna för ett helt nytt bostadsområde. 1500 lägenheter planeras längs med Malmslättsvägen väster om rondellen fram till golfbanan och bildar då en ny stadsdel som förtätar staden mellan universitetet, Ryd och innerstaden.

Malmslättsvägen görs om till en boulevardliknande entré till staden och där den i dag når fram till Vallarondellen bildas ett område med kvarterstruktur som leder in till innerstaden.

– Vi har hämtat inspiration från liknande projekt i bland annat Malmö och Uppsala. Det här kommer göra området kring universitetet och Ryd ännu mer spännande, säger Elias Aguirre.

– I nästa vecka tas beslutet i samhällsbyggnadsnämnden och därefter påbörjas detaljplaneringen. Byggstart är tänkt att inledas kring 2020–2021 och byggnationen förväntas ske i etapper.

Du läser mer om detta på sajten senare under torsdagen.