Lagom till Linköpingsbesöket släppte Kommunal en rapport som visar att personalbristen inom välfärden kommer att bli akut under nästa mandatperiod. Redan i dag är den stor och många kommuner kan tvingas inse att det trots att det finns pengar till mer personal, inte finns någon att anställa.

Arbetsmarknaden för personal inom vård, omsorg och skolan har sällan varit så glödhet som den är just nu. Men hur ska ungdomar lockas till jobben? Många undersökningar visar nämligen att unga människor hellre ser andra typer av branscher framför sig när det tänker på sin framtid, inte sällan inom sociala medier.

Men det finns hopp, säger Tobias Baudin.

– Jag tror ändå att många unga vill ha ett fast jobb för att kunna flytta hemifrån och så småningom bilda familj, säger han.

Rapporten som Kommunal släppte under tisdagen visar att villkoren inom välfärden måste förbättras och det tämligen raskt. Inom de kommande fyra åren måste 135 000 människor anställas. Men då är det utöver alla de som ändå ska fylla luckorna efter personal som går i pension och liknande.

I Östergötland finns det behov av att anställa 6 100 personer i välfärden. I den siffran ingår nästan 2 300 undersköterskor och vårdbiträden och nästan 500 barnskötare. Regionen behöver anställa en bit över 1 000 personer. I Linköping visar beräkningar att 1 744 måste anställas varav nästan 800 är undersköterskor.

Förutom att ha siktet inställt på att anställa flera personer måste man försöka behålla den personal som finns. I rapporten framgår nämligen att 25 procent av de tillfrågade inte tror att de är kvar i sitt yrke (Äldreomsorg och barnomsorg) om tre år.

– Ett sätt att locka in unga människor i jobbet skulle kunna vara att erbjuda tillsvidareanställningar till alla som gått ut programmet för vård- och omsorg och barnskötarprogrammet. Något som Stefan Löfvén har föreslagit, säger Tobias Baudin.

Högre lön är en viktig komponent för att få människor att utbilda sig och stanna kvar i sitt jobb, men allt är inte pengar. Tobias Baudin håller med.

– Statusen måste öka och villkoren överlag bli bättre, säger han.

I dag exempelvis äldreomsorgen hårt slimmad. Av rapporten framgår att 41 procent av de tillfrågade i äldreomsorgen anger att bemanningen, minst någon dag per vecka, är så låg att det innebär en risk för de äldre.