– En frisk partner har ett visst ansvar för hushållet. Det finns reglerat i äktenskapsbalken med skrivningar om makars gemensamma ansvar för hemmet, säger Lena Brüde.

Om den andra partnern inte är så frisk trots allt, vad gör man då?

– Då kan man själv ansöka om att få hemtjänst. Många tror att vi ofta avslår ansökningar, men vi ägnar mer tid åt att försöka motivera personer att faktiskt söka hjälp hos oss, säger Lena Brüde.

Varför söker man inte hjälp?

– Kanske för att man helst vill klara sig själv. Och för att man kanske tror att det är krångligt att söka hjälp hos oss.

Alla som får hemtjänst har en så kallad genomförandeplan med beskrivning av vad personen ska få hjälp med. Irene är kritisk till ett oflexibelt system där hon uppfattar att personal inte får hjälpa till med något utöver det som står i planen.

– Jag är säker på att hemtjänsten är flexibel. Men det är ju de beslutade insatserna som står i genomförandeplanen som ska utföras. Beslutet baseras på det bedömda behovet, säger Lena Brüde.

Anhöriga som Irene kan få avlastande hjälp från hemtjänsten om de sköter en partner i stor utsträckning, beskriver hon.

– Det kan vara konkreta insatser som bäddning. Eller avlösning i hemmet för att kunna gå ut.

Får ni ofta frågor om hjälp för anhöriga som ställer upp och vårdar anhöriga?

– Det händer, och vi är medvetna om att många anhöriga ute i samhället gör en jättestor insats och vårdar och stödjer sjuka anhöriga.