När det ska ske är däremot mera oklart. Det är först när utredningen om Ostlänken – järnvägsutredningen – är klar som alla pusselbitar kan falla på plats.

– Järnvägsutredningen ska vara klar runt årsskiftet så innan dess händer det nog inte så mycket med huset säger Bill Ericsson, på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skulle en alternativ användning för huset dyka upp, så får den hanteras, enligt Bill Ericsson. Men särskilt troligt att huset kan få stå kvar i det långa loppet är det inte.

– Huset är fint men kommer tåget, ja då kan det inte stå kvar.

Enligt plan och bygglagen (PBL) är kommunen skyldig att lösa in mark som enligt detaljplanen utgör allmän plats. Ekhult är en sådan plats och vid kommunstyrelsens möte 22 maj så klubbades köpet.

I handlingarna framgår – hävdar man – att en oberoende marknadsvärdering gjorts och att värdet på hus, uthus och mark har värderats till 4,8 miljoner kronor. Till detta kommer ett schablontillägg på 25 procent vilket gör att summan landar på 6,1 miljoner varav 100 000 kronor är uppskattad förvärvskostnad. Så köparen får sex miljoner för hus och trädgård.

Enligt Bill Ericsson är det inte så ovanligt att kommunen genomför sådana här köp. Det händer någon gång om året.

– Av de planer som gjordes på 50- och 60-talen och tidigare så har inte alla genomförts. Lite då och då hittar vi hus vars användning inte stämmer överens med planen, säger Bill Ericsson.

Det planeras också för bostäder i det aktuella området. Men också i det fallet måste kommunen vänta in järnvägsutredningen.

– När vi vet hur järnvägskorridoren kommer att gå vet vi också hur nära den vi kan bygga. Men innan den är beslutad kan vi inte göra något, säger han.