På Lövsångarevägen i Linghem ligger ett LSS-boende, boende med särskild service, som drivits av Linköpings stadsmission. Men sedan starten har stadsmissionen haft svårt att uppfylla kraven i avtalet, något de själva uppmärksammat kommunen på. Nu sägs avtalet upp.

– Det är såklart blandade känslor. Vi gick in med ambitionen att driva en bra verksamhet och det lyckades vi inte med. Men det känns bra att vi har fattat det här beslutet, fört en bra dialog och gjort det som är bäst för de boende, säger Sanna Detlefsen på Linköpings Stadsmission.

Omsorgskontoret har vid tillsyner och verksamhetsbesök konstaterat brister i styrning och ledning, dokumentation och information mellan anhöriga, brukare och personal.

Artikelbild

| Känslor. Sanna Detlefsen på Linköpings Stadsmission har blandade känslor gällande uppsägelsen.

– Att driva ett LSS-boende skiljer sig ganska mycket från vår övriga verksamhet och vi hade problem med att få rätt kompetens i ledarskapet där vi inte hade kompetens sedan tidigare. Vi hamnade på efterkälken och kom aldrig ikapp, säger Sanna Detlefsen.

När Linköpings stadsmission träder ur avtalet i förtid är en förutsättning att de ersätter kommunen för de merkostnader som uppstår, vilket de erbjudit sig att göra. Sanna Detlefsen tror inte att utträdandet kommer att påverka stadsmissionens övriga verksamhet.

– Om vi hade fortsatt satsa på LSS hade det funnits en risk för påverkan på andra enheter, men nu när vi går ur ser jag ingen sådan risk.

Från och med februari 2018 tar Leanlink över ansvaret för verksamheten.

Kommer de boende påverkas?

– Ja, men till det bättre. Nu kommer det in utförare med erfarenhet och kompetens. Jag tror att det blir tryggt och stabilt för de boende, säger Sanna Detlefsen.