– Det är omfattningen av materialet som gjort att vi valt att göra på det här sättet, med förhoppning att det ska underlätta för polisen, säger kommunjurist Jenny Björkholm.

Sandra Bergström, också kommunjurist, understryker att kommunen hela tiden tänkt att delge polisen mer information:

– Det är inte så att vi inte haft för avsikt att lämna in allt material som finns i ärendet.

I ett första möte mellan polisen och kommunens representanter har de polisiära utredarna begärt in kompletteringar från kommunen.

Hur lång tid kommer det att ta för er?

– Vi är måna om att göra det så snart som möjligt och hoppas bli klara under den här veckan, men det är väldigt svårt att säga, säger Sandra Bergström.

Kollegan Jenny Björkholm konstaterar att polisen också kan komma att begära in ytterligare uppgifter från kommunen.

– Vår förhoppning är att det här hanteras så skyndsamt som möjligt för alla berördas skull, säger hon.

Kommunen har i sin polisanmälan beskrivit händelser och skeenden men inte angett namn på personer som enligt granskningen skulle vara involverade.

Varför valde ni att göra så?

– Vi har bedömt att det var lämpligast i det här fallet, säger Jenny Björkholm.

Kommundirektör Paul Håkansson har i tidigare intervjuer sagt att huvudsyftet med polisanmälan är att polisen ska granska om det finns något brottsligt i det som kommunens interna granskning visat.

– Det finns också delar i det här som kommunen inte kan gå in och utreda själv, säger Jenny Björkholm.