De båda flerfamiljshusen på Ryddalsgatan byggdes 1948 och har balkonger som vetter mot Malmslättsvägen. HSB-föreningen vill glasa in balkongerna med en heltäckande glasfasad, bland annat för att det skulle minska bullret från Malmslättsvägen. Det skulle också sänka energiförbrukningen, anför föreningen i sin bygglovsansökan.

Men bygg- och miljönämnden avslår föreningens ansökan. Nämnden anser bland annat att åtgärden skulle påverka exteriören alltför mycket. Enligt en antikvarisk förstudie är byggnaderna "ett fint och tidstypiskt exempel på 1940-talets byggande av flerbostadshus".

Beslutet var inte enigt – oppositionen med M, C och KD reserverade sig.

– Argumenten mot bygglovet är svaga och bygger till stor del på godtyckliga värderingar. Man vill se hinder före möjligheter. Detta är beklagligt, säger nämndens vice ordförande Stefan Erikson (M).

– Fastigheterna är välskötta och tilläggsisolerade. Södertaken har solpaneler och ett tätat extra klimatskal skulle sänka energiförbrukningen ännu ett steg. Självklart säger vi ja till en sådan klimatsmart lösning från bostadsrättsföreningen, säger Bengt Walla (C)