Det var den 11 mars i år som kvinnan körde bil på Tornbyvägen i Linköping. Hon iakttogs av polis när hon samtidigt använde sin mobiltelefon. Linköpings tingsrätt har nu dömt 32-åringen för brott mot trafikförordningen. Straffet blev 1 500 kronor i böter.

Sedan den 1 februari år är det förbjudet att köra bil och samtidigt prata i mobiltelefon, rattsurfa eller skicka sms. Tidigare var det endast förbjudet att köra bil och samtidigt prata i mobiltelefon om det inverkade menligt på körningen. Ännu så länge saknas det vägledande domar som slår fast vilket straff som ska utdömas och därför har det på kort tid väckts flera åtal som nu prövas i domstolar runt om i landet.