Det var den 6 januari i år som 48-åringen körde bil på en motorväg. Han iakttogs av en polispatrull när han vände på motorvägen. Ett ordningsföreläggande utfärdades.

Den 13 maj beslutade Transportstyrelsen att återkalla mannens körkort i två månader med tanke på den allvarliga överträdelsen. Myndigheten noterade att 48-åringen vid ett tidigare tillfälle fått sitt körkort återkallat – då med anledning av en fortkörning.

48-åringen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping och uppgav att han är beroende av sitt körkort för att kunna utföra sitt arbete. Förvaltningsrätten anser dock att Tranportstyrelsen fattat ett korrekt beslut.