På tisdagen fick flera gymnasieskolor ett mejl som innehöll en ovanlig begäran. En person, som i mejlet påstår att han ska skriva en artikel i en periodisk tidskrift och kallar sig "Franz", begär att skolorna ska lämna ut nakenbilder som återfunnits i mobiltelefoner som beslagtagits på skolorna. Mejlskrivaren, som skriver att han bara vill ha bilder på ungdomar som är över 18 år, åberopar en rad lagrum och domar och påminner om att en begäran om utelämnande av allmän handling ska ske skyndsamt.

"Franz" vill i mejlet till skolorna inte tala om vad han ska använda nakenbilderna till och skriver: "Jag kommer inte att svara på frågor om denna begäran, eller legitimera mig eller utveckla mitt syfte, utan inväntar ett beslut i utlämnandefrågan eller ett besked om när och var handlingarna kan tillhandahållas. Jag förväntar mig att ingen form av eftersökning av min identitet eller mitt syfte sker, i och med att detta vore tjänstefel."

Elisabeth Bringer Hallberg, rektor på Vretagymnasiet, är en av dem som fått hantera begäran om att lämna ut nakenbilder.

– Det var ett mycket obehagligt och hotfullt mejl. Jag har aldrig varit med om att någon kontaktat mig på det här sättet.

Vretaskolans rektor svarade på mejlat och upplyste "Franz" om att skolan inte beslagtagit några mobiltelefoner som innehåller nakenbilder. Hon talade även om för "Franz" att hon inte uppfattade honom som en seriös journalist. "Franz" svarade med att anmäla henne till Justitieombudsmannen, JO.

– Det bryr jag mig inte om. Jag skrev vad jag tyckte om honom och jag tror inte att det leder till några synpunkter från JO, säger Elisabeth Bringer Hallberg.

Tidningen har mejlat "Franz" och bett om en intervju. Han ville dock inte ställa upp på någon telefonintervju men svarade i ett mejl att han skickat sin begäran till 40 skolor i Linköping, Norrköping, Malmö, Göteborg och Stockholm för att uppmärksamma att "det finns områden där den personliga integriteten inte är skyddad i tillräcklig mån genom sekretessregler". "Franz" skriver vidare i sitt svar till oss att han egentligen inte vill ta del av några nakenbilder och att han dessutom känner sig säker på att han inte kommer att få ta del av några sådana bilder. I mejlet till oss skriver han: "Den som vill se nakna unga människor kan använda Google."

"Franz" hävdar att han endast vill testa kommunala myndigheters förmåga att tillämpa offentlighetsprincipen och skriver: "En myndighetsperson måste kunna uppträda behärskat och handlägga en begäran i enlighet med lag även om den skulle vara kontroversiell". Att han valde att JO-anmäla Vretaskolans rektor berodde, enligt honom, på att han blev kallad för "snuskhummer".