- Jag är skitglad över det här. Det har jag verkligen längtat efter, säger Maria Moraes, ungdomsansvarig från Norrköping.

Maria Moraes ska vara med och stötta organisationen i Linköping. Det är något som för just henne känns extra angeläget eftersom hon själv har ett stökigt förflutet just i Linköping. (Se artikel intill)

Kris är en ideell förening för vuxna som gjort upp med sina kriminella liv och Unga Kris är dess ungdomsverksamhet.

Maria Moraes är en av de drivande krafterna inom Unga Kris Norrköping - en av de mest livaktiga ungdomsenheterna inom Kris.

Förutsättningar

Förutsättningen för att ett Unga Kris ska kunna bildas är att det finns underlag för ett lokalt råd med minst fem ungdomar. Ungdomarna ska numera ha ett nyktert och hederligt liv. Dessutom ska det finnas ett Kris för vuxna på plats.

Den 27 augusti bildas Linköpingsenheten formellt i samband med första styrelsemötet.

Även i Mjölby kan det snart uppstå en lokalavdelning. Roger Max från Mjölby kommuns brottsförebyggande råd försöker driva på.

- Kris tycks verkligen lyckas med det föreningen företar sig, säger han efter att ha varit på studiebesök i Norrköping.

Kärlek och stöttning

- Det ungdomarna behöver är mycket kärlek. Någon de kan ringa till om de mår dåligt, om så vore även mitt i natten. De behöver stöttning inte straff, säger Stefan Björklund, ordförande i Kris region öst.

Mer än en tredjedel av ungdomarna som har genomgått Unga Kris programverksamhet klarar av att bryta sitt kriminella beteende.

Det tycker Roger Max är bra siffror.

Vuxna kriminella sökes

Men det är inte bara att sätta igång. Nu söker kommunen efter vuxna som har varit kriminella men gjort upp med sitt gamla liv.

En sådan kärntrupp är förutsättningen för att ett Kris ska kunna bildas lokalt. Nästa steg blir ungdomsavdelningen.

- Kris finns ju i Finspång också, och vi ser gärna att vi blir det fjärde stället i Östergötland, säger han.

Fotnot. Mer info på:www.kris.a.se, www.ungakris.com, www.krismedia.se