sju punkter krävde Skolinspektionen åtgärder. I december 2016 kom vitesföreläggandet som innebar att om inte Linköpings kommun hade löst problemen i april 2017 måste kommunen betala 1,2 miljoner kronor.

Sex punkter fixades ganska snabbt. Den sista punkten, studiero, tog lite längre tid, men nu är det gjort. Skolinspektionen är nöjd och avslutar tillsynen, står det i det nya beslutet.

– Så jätteroligt att det är avklarat, säger Karin Granbom Ellison (L), ordförande i bildningsnämnden, ett fantastiskt förbättringsarbete.

Artikelbild

Rektor Andreas Fager talar om gedigna insatser av många involverade, både lärare och elever.

– Vi har jobbat med många processer på en gång. För att nå de hårda målen som handlar om betyg och antal uttagna examina, så måste vi klara de mjuka, som att skapa relationer.

Skolinspektionen har gjort en omfattande utvärdering med flera besök, en enkät, intervjuer och ett antal lektionsbesök.

– Det har blivit en stor förändring på skolan till det bättre, konstaterar Skolinspektionen. Det finns numera en samsyn hos all personal kring hur studiero ska upprätthållas i klassrummen.

Artikelbild

| Nöjd. "Det är jätteroligt att bristerna är avhjälpta", säger Karin Granbom Ellison.

Det finns en gemensam lektionsstruktur som alla lärare använder, lektionerna startar och slutar när de ska och skolans ordningsregler och åtgärder är väl förankrade hos personal, elever och föräldrar.

Det finns mer att göra konstaterar Skolinspektionen: det finns exempelvis elever som tycker att det inte är studiero i vissa klasser eller ämnen eftersom ljudvolymen är hög. Det finns grupper och klasser som är oroliga. Men numera finns det åtgärdsplaner, två lärare i vissa ämnen och insatser från bland annat elevhälsan där det behövs.

Enligt "Skolenkäten hösten 2017" som berör hela landet ligger Birgittaskolan över rikssnittet när det gäller studiero, enligt både lärare och elever. Lärarna har fått kompetensutveckling, eleverna har fått utbildning om normer och könsmönster, de har pratat värdegrund och gjort samarbetsövningar. Många vuxna finns i korridorerna och språkbruk och bemötande har blivit bättre.

Skolinspektionens hade anmärkningar som rörde trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. Andra krav har gällt extra anpassningar och särskilt stöd samt förebyggande arbete med värdegrund och med elevhälsan.

– Avklarat, men arbetet fortsätter, konstaterar Karin Granbom Ellison, både på Birgittaskolan och på andra skolor. Vi har både kvalitetsrapporter och en färsk enkät om trygghet i skolorna som visar att vi fortfarande har utmaningar att arbeta med.

– Vi har lyckats vända trenden, säger Andreas Fager, och nu går vi vidare.