– Det råder en väldigt stor bostadsbrist i Linköping. Vi anser att kommunen på det här sättet delvis friskriver sig från sitt ansvar för att angripa bostadsbristen, säger Inger Borg, ordförande i Hyresgästföreningen i Linköping.

Tisdag 26 mars ska kommunfullmäktige rösta om nya ägardirektiv till det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden. I förslaget till nya direktiv finns några punkter som har fått Hyresgästföreningen att protestera.

Tidigare direktiv har angett att Stångåstaden ska vara ledande aktör på bostadsmarknaden. I förslaget till nya direktiv står det att bolaget ska vara ”en aktiv aktör på bostadsmarknaden” och ”en av aktörerna i Linköping för att bygga bort bostadsbristen".

– Vi inom Hyresgästföreningen anser att kommunen, via sitt allmännyttiga bostadsbolag, ska vara ledande i att bygga bort bostadsbristen. Inte vara en av flera aktörer, säger Inger Borg.

Varför vill kommunen ha den här skrivningen i ägardirektivet till Stångåstaden tror du?

– Som vi ser det handlar det om inriktningen på politiken som råder. Man går delvis ifrån det kommunala ansvaret.

Varför är det ett problem med ett direktiv som formuleras så här?

– För att man inte kan kräva att privata fastighetsägare ska ha ansvar för det totala lägenhetsbeståndet. Vi anser att det allmännyttiga bostadsbolaget ska vara kommunens verktyg för att bygga bort bostadsbristen och hålla en rimlig hyresnivå så att alla medborgare har någonstans att bo.

I förslaget till ägardirektiv står det också att Stångåstaden ska ”minska sin dominerande ställning på marknaden genom försäljning och omvandling av hyresrätter till bostadsrätter, särskilt i utsatta områden.” Även här är Hyresgästföreningen kritisk. Det finns ingen anledning för en kommun att minska sitt bostadsbestånd i socialt utsatta områden, anser Inger Borg.

– Linköping har ett av Sveriges starkaste allmännyttiga bolag och vi ser ingen anledning att rucka på det, säger hon.

Varför skulle kommunen vilja sälja av allmännyttiga bostäder i socialt utsatta områden?

– Det kanske finns någon tanke om att blanda upp boende i områdena. Men det fungerar inte så, menar vi. Om Stångåstaden säljer, gör de det till en privat fastighetsägare som inte behöver ta ansvar för någon mix. Omvandlar de till bostadsrätter så är det ju ändå samma människor som bor kvar i lägenheterna, säger Inger Borg.