Intill det gula huset, som ägs av NTM, pågår två byggen. Allra närmast uppför Botrygg ett hus med ett 50-tal lägenheter och lite längre bort bygger NTM lägenheter och hotell.

I samband med byggandet har det uppstått svåra sättningar och sprickor i gårdshuset, så svåra att huset nu är helt utdömt.

– Det är bortom all räddning, tyvärr. Vi räknar med att ge rivningslov på vårt nästa sammanträde om alla papper är klara, säger Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Artikelbild

| Gårdshuset från 1912 är utdömt. Det riskerar att rasa ihop på grund av alla sprickor.

Enligt Gunnar Gustafsson är det Botryggs bygge som orsakat skadorna.

– Tydligen följde man inte det som stod i dokumenten, att bygget skulle ske med stor försiktighet. Det är inte bara gårdshuset som är skadat, utan hela kvarteret har satt sig, säger han.

Adam Cocozza, vd på Botrygg, håller inte med om den bilden.

– Att det är vibrationer i marken som orsakat skadorna är klart, men vi vet inte om det är NTM:s arbeten eller våra som ligger bakom. Tittar man på hur det här huset var grundlagt, så var det varken grundförstärkt eller pålat.

Artikelbild

Adam Cocozza tillbakavisar bestämt att företaget agerat ovarsamt.

– Vi gjorde en geoteknisk undersökning som visade var vi kunde påla och sätta vår spont, och vi utökade säkerhetsmarginalen ännu mer än vad undersökningen sade.

Botryggs arbeten stoppades i början av sommaren i hopp om att gårdshuset skulle kunna räddas.

– Vi hade själva stoppat verksamheten redan innan kommunen gjorde det. Vi gjorde det av personsäkerhetsskäl. Vårt bygge ligger så pass nära och det föreligger rasrisk.

När problemen med sprickorna började ansökte NTM och Botrygg gemensamt om en ny detaljplan. Tanken var att riva för att sedan bygga ett nyttbostadshus eller kontorshus i fem våningar. Den ansökan avslogs i samhällsbyggnadsnämnden med motiveringen att huset är kulturhistoriskt värdefullt.

Sedan dess har sättningarna förvärrats så mycket att det alltså ändå blir rivning, men inte ett nytt femvåningshus.

– Vi kommer att bygga upp ett liknande hus som står där nu, i samma stil. Om det är möjligt kommer vi att spara värdefulla detaljer från det gamla huset, berättar Adam Cocozza.

Även Centrumkyrkan har drabbats av sättningar.

– Men där har vi kunnat grundförstärka, så där är det inga problem längre, säger Adam Cocozza.

Gårdshuset är sammanbyggt med Correns byggnad från 1931.

– Gårdshuset har släppt från väggen, men Correnhuset har inte påverkats av det här, berättar NTM:s ekonomichef Jan Eric Johansson.