På läkares ordination skulle patienterna – som bägge är i 75-årsåldern – få sin kvällsmedicin klockan 20.00, respektive klockan 22.00.  Under en längre tidsperiod fick dock patienterna sin medicin redan klockan 18.30. Det hela uppdagades den 10 december förra året.

Enligt en anmälan enligt lex Maria som nu har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, berodde det inträffade på att en medarbetare inte följt gällande direktiv kring läkemedelshanteringen.

De bägge berörda patienterna ska enligt anmälan inte ha drabbats av några fysiska men till följd av det inträffade.