Kryptering är vad som i vardagslivet används när man via nätet gör transaktioner med sin bank. För att hålla informationen hemlig för utomstående skickas en krypteringsnyckel in i systemet.

Med den nya anläggningen vid LiU kan det här ske på ett nytt sätt - med hjälp av kvantmekanikens teorier. Och den största fördelen är att informationen blir fullkomligt omöjlig att avlyssna. Om någon försöker tjuvlyssna så avslöjas det av systemet.

- En avlyssnare kan ställa till problem men inte få ut någon användbar information, säger Jan-Åke Larsson, docent och forskare inom Institutionen för systemteknik.

Användningsområdet för kvantkryptering väntas därför bli stort, särskilt inom försvaret.

I höst får studenterna på civilingenjörsutbildning chansen att bekanta sig närmare med kvantmekanikens mysterier - i ett nyöppnat laboratorium.

Från universitetets sida tror man att det kommer att öka intresset för utbildningen. Nu finns ju en möjlighet att praktiskt testa sådant man tidigare kanske bara pluggat rent teoretiskt. Man menar även att fler behöver tillägna sig kunskaper om kvantkryptering. Detta i ett allt informationstätare samhälle där i synnerhet satellitkommunikationen ökar.