Åklagarkammaren i Linköping har utfärdat ett strafföreläggande som innebär att 40-åringen anses ha gjort sig skyldig till ringa misshandel. Kvinnan har bland annat tagit dottern hårt i armen, nypt henne i kinden samt dragit henne i håret. Brotten skedde mellan sommaren 2016 och hösten 2017. Som straff ska 40-åringen betala 80 dagsböter på sammanlagt 17 600 kronor.