Corren har tagit del av skaderapporterna. Att bli riven, slagen, sparkad, nypt, dragen i håret – eller att riskera det – kan vara näst intill vardag på vissa typer av vårdboenden i Linköpings kommun. Det ses som olycksfall i arbetet. Kommunens säkerhetshandläggare Eva Thor räknar till 259 anmälningar kring hot och våld, både tillbud och faktiska skador, under 2012. Det är en sammanställning som Corren efterfrågade, normalt används bara skaderapporteringen till Försäkringskassan i statistiken till personalbokslutet. Men siffran ger en fingervisning. Det innebär cirka fem anmälda händelser i veckan. Ett fåtal enskilda boenden sticker ut med 138 anmälningar tillsammans.

– Vi gör vad vi kan för att minska problemen, sa Liselott Ardell, affärsområdeschef inom Leanlinks LSS Funktionsstöd, i lördagens Corren där vi berättade om Maya Svensson som förlorade flera tänder då hon blev sparkad på jobbet.

Kommunen lägger mycket kraft på olika lösningar, exempelvis i form av utbildningar i bemötande, där man bland annat tar hjälp av psykolog.

Att flertalet av de drabbade är kvinnor syns också i statistiken. De är mest representerade inom vården. Liselott Ardell tror inte att kön påverkar yrkesutövandet.

– Det är snarare viktigt att ha ett bra bemötande, att vilja arbeta med människor. Och att att inte ge sig in i något själv utan ta hjälp av sina kollegor, säger Liselott Ardell.

Anne Habbe, huvudskyddsombud på Kommunal i Linköping, anser att kommunen är lyhörd kring kraven på att förebygga våld och hot.

– Man arbetar hela tiden med de frågorna. Om något händer så diskuterar vi igenom tänkbara förbättringar. Och redan när man bygger ett vårdboende ser man till att det till exempel inte finns så mycket lösa delar i inredningen.

Hur mår de medlemmar som ni träffar efter en händelse?

– De mår inte bra. Den kanske inte berör ena gången. Men nästa gång blir det droppen som får medlemmen att sjukskriva sig. Det är viktigt att anmäla alla tillbud och skador, säger Anne Habbe.

Ulrika Hallberg är docent i folkhälsovetenskap och expert på funktionsnedsättning kopplat till bemötande i tandvård och sjukvård. Hon påpekar att våldet drabbare en yrkesgrupp som ofta består av lågutbildade och kvinnor. Och hon noterar att det är främst vid omvårdnadstillfällen som våldet inträffar, alltså exempelvis när man tvättas eller blir påklädd.

– Den funktionshindrade hänger inte med och då behövs mera tid. Det blir extra tydligt om personalen är stressad, vilket är ett tecken på att det också kan behövas mer personal.

Kunskap och erfarenhet är viktigt. Ulrika Hallberg slutsats är att det krävs insatser för att hålla kvar duktig personal.

– De duktigaste sjuksköterskorna förvandlas till chefer och sysslar med personalfrågor och administration, något som en helt annan yrkesgrupp kan sköta. Där finns ett problem i hela vården.