Några särskilt intressanta gravar på gamla delen av de centrala griftegårdarna i stan har försetts med QR-koder som kan scannas av med mobilen.

Tillsammans ger de en guidad vandring på Griftegården med förinspelade berättelser. Det här är den första slingan och tio gravar ingår, bland annat kungamakaren Carl-Otto Mörner, Johan Krouthén och familjen Ridderstad.

Totalt finns 313 kulturgravar på Linköpings tre griftegårdar. Kulturgravar bedöms vara speciellt intressanta av något skäl och av dem har 63 stycken fått informationsskyltar. Det är tio av de gravarna som nu ingår i den allra första informationsslingan.

Artikelbild

– Vi ser detta som ett viktigt led i att föra vidare stadens historia.Vi hoppas att många passar på att upptäcka människor som har haft betydelse för Linköping när man går här, säger Helena Sederström, kommunikationschef på Linköpings domkyrkopastorat.

Den första slingan presenteras i samband med att Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund har rikskonferens i Linköping.