Att bryta svanskotan under förlossning är ovanligt. Men det hände Sara Nord, när hon födde sonen Noah i maj 2017.

– Det finns inga exakta siffror men det är väldigt ovanligt. Det vanligaste är att svanskotan inte är bruten utan att det har blivit en muskelskada i bäckenet som gör att svanskotan pekar fel, säger Eric Hildebrand, medicinskt ansvarig läkare vid förlossningen på Universitetssjukhuset.

När svanskotan skadas under en förlossning påbörjas behandling med sjukgymnastik, sedan skickas patienten till bäckensmärtsenheten på US i Linköping där olika behandlingar kombineras. Detta gick Sara igenom, utan resultat. Det som till slut hjälpte var att operera bort svanskotan, men det är inte en behandling som rekommenderas enligt Eric Hildebrand.

– Det finns väldigt lite stöd i studier för kirurgi där man tar bort svanskotan. Det är någonting man tar till efter mångåriga besvär då det innebär många risker.

Riskerna med en operation är bland annat infektioner och kvarstående smärta.

– Man ska inte fastna i att kirurgi alltid är den bästa behandlingen.

Sara fick en infektion efter sin operation, men smärtan hon upplever är mindre än innan operationen och hon räknar med att bli återställd. Innan operationen kände hon sig inte tagen på allvar av vården, och hon var rädd att behöva leva med smärtan.

– Det är inte så att man inte får behandling, vi finns där för att hjälpa patienterna. Om det blir långvariga problem är det bäckensmärtsenheten som kan det här bäst i Sverige, säger Eric Hildebrand.

Sara lyckades bli remitterad till en läkare som kunde operera bort hennes svanskota, men på US ska man även fortsättningsvis välja andra behandlingar före kirurgi.

– Om man inte känner sig nöjd med vården är det tråkigt, men det finns inte stöd för att kirurgi är bäst, säger Eric Hildebrand.

Sara känner också att försäkringsbolaget Trygg-hansa svikit efter händelsen. Hon hade en graviditetsförsäkring och en sjuk- och olycksfallsförsäkring, men kompenseras inte för problemen med svanskotan.

– En gravidförsäkring som du betalar för täcker graviditets- och förlossningskomplikationer. De komplikationer som omfattas av försäkringen har tagits fram i samråd med förlossningsläkare och det handlar om komplikationer som kan ge svåra besvär. Tyvärr är det inte möjligt för en försäkring att ersätta alla komplikationer som kan uppstå. Om en försäkring skulle täcka allt skulle den helt enkelt bli alldeles för dyr att teckna, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-hansa.

Trygg-hansa påpekar att Sara fått ersättning för andra besvär i samband med graviditeten och förlossningen, som sjukhusvistelse. Men en bruten svanskota täcks inte av gravidförsäkringen eller sjuk- och olycksfallsförsäkringen.

– När det gäller olycksfall så krävs en kroppsskada som drabbat den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, ett utifrån kommande våld mot kroppen. Fraktur på svanskotan i samband med förlossning har sällan uppkommit plötsligt och därför är definitionen på olycksfallsskada inte uppfylld.

– Jag förstår att det här har varit en jobbig situation för Sara och att hon känner sig besviken över att försäkringen inte kunde ge henne mer ersättning. Vi har ersatt det vi har kunnat i enlighet med våra villkor och Sara har också fått information om vilka möjligheter det har funnits till ersättning. En försäkring är uppbyggd på villkor och det är de som styr vilken ersättning som vi i slutändan kan betala ut, säger Alexandra Gahnström.