Länsstyrelsen i Östergötland har haft synpunkter på en Linköpingsbos djurhållning sedan 2015. I mars förra året beslutade länsstyrelsen att förbjuda mannen att hålla fler än 30 reptiler och gav honom fem månader på sig att uppfylla kravet. I mars i år kunde länsstyrelsen konstatera att mannen inte följt beslutet. Flera allvarliga brister i djurhållningen förekom fortfarande. Länsstyrelsen omhändertog 41 reptiler. 31 ormar såldes till ett sammanlagt värde av 10 000 kronor.

Länsstyrelsen beslutade att Linköpingsbon skulle betala en kontrollavgift på 17 150 kronor. Mannen överklagade dock beslutet och menade att det fanns en överenskommelse om att intäkterna vid försäljningen av reptilerna skulle täcka skulden. Förvaltningsrätten i Linköping har nu prövat frågan och kommit fram till att Linköpingsbon ska betala kontrollavgiften. Vad mannen anfört medför ingen annan bedömning.