Enligt personen som larmade ska det brinna i gräset med öppna lågor. Det ska röra sig om cirka 30 kvadratmeter som ska brinna.

När räddningstjänsten kommer till platsen upptäcker de att det brinner i ett bildäck som ligger på marken. Så snart de släckt branden kommer de att lämna platsen.