Björklund har varit naiv i hanteringen av friskolor och tar inte ansvar för den misslyckade skolpolitiken. Erik Ullenhag har i sin tur vilselett människor om hur utanförskapet ser ut i Sverige. Han är dessutom ansvarig för det totala haveriet med etableringslotsar. Det här skriver Erik Svansbo på Expressens debattsida.

För honom själv är måttet rågat. Nu tar han sin Mats ur skolan och slutar helt med politiken.

Partiledningen har inte tagit sitt ansvar, tycker han.

Artikelbild

Hade du känt större hopp om Björklund hade avgått?

– Ja, det hade jag gjort.

Vem vill du se som ledare för partiet?

– Så här är det, jag har inget förtroende för någon ledande folkpartist och det är därför jag går ur partiet. Jag har inte något hopp om en förbättring. Jag är liberal, men inte naiv. Jag tycker att statsmannaskap är viktigt, det saknas i partiet.

Däremot tycker att han att det lokala partiarbetet i Linköping har fungerat bra och att samarbetet med de övriga partier i Koalition för Linköping är positivt.

– Att jag avgår har inget med den lokala politiken att göra, säger han.

Varför inte sitta kvar Linköping?

– Jag är principfast och tycker att det är olyckligt det som händer på riksplanet att ingen tar ansvar för misslyckanden och att partiet bara backar.

Nu tar vice ordförande Thomas Bystedt över som ordförande i Folkpartiet i Linköping