Liberalerna gjorde en undersökning bland Linköpingsborna under våren. Egentligen var det en enkät, men det fanns möjlighet att skriva kommentarer och mängden kommentarer överraskade. Folk som sade sig vara ointresserade av politik hade plötsligt massor av åsikter om hur stan ska utvecklas.

Detta tar de båda L-politikerna Gustaf Appelberg och Gunnar Broman fasta på och lägger fram ett förslag som går ut på att i ett tidigt skede ta reda på vad folk tycker. Det skulle kunna gå till så att exempelvis 200 slumpvis utvalda personer får information om en specifik idé och en fråga om vad de tycker. Genom att inte samla alla till ett möte så hoppas Appelberg och Broman att de får 200 individuella svar som alltså inte påverkats av någon form av grupptryck.

– Dels skulle det ge bättre idéer om hur vi utvecklar Linköping, dels skulle det bli ett närmande mellan politiker och kommuninvånare. Det behövs för att överbrygga känslan av vi och dom, ibland har folk uppfattningen att det finns en sorts överhet i form av kommunpolitiker när det i själva verket är så att vi bara är kommuninvånarnas representanter, säger Gustaf Appelberg.

Nu är varken Broman eller Appelberg någon politisk elit – inte ännu i alla fall. Appelberg är just nu skådespelare på Östgötateatern och politisk engagerad på fritiden. Hans namn finns dock på andra plats på valsedeln så efter den 9 september kanske han blir kommunpolitiker på heltid.

Även Gunnar Broman har ett yrkesliv bakom sig, han var ekonomichef på HSB Östergötland innan han gick i pension och sen i våras har han heltidsuppdrag inom partiet och återfinns på tredje plats på Liberalernas valsedel till kommunfullmäktige i Linköping.

Utöver denna idé om att minska avståndet mellan medborgare och politiker så föreslår Liberalerna att systemet med lekmannarevisorer förändras. Det är ett system där människor som haft politiska uppdrag utses att granska hur nuvarande politiker sköter sig.

Liberalerna vill utvidga detta så att vilken kommunmedborgare som helst ska kunna få ett sådant uppdrag.

– Det här fanns som idé när den nya kommunallagen skrevs och vi tycker att det vore bättre om människor väljs efter vilka revisionskvaliteter de har än att man har en grupp före detta politiker. Det här borde inte vara en kontroversiell fråga så jag hoppas att vi får stöd för detta, säger Gustaf Appelberg.